Sosyal Güvenlik Bilirkişilik

Eğitim Tarihi:
Eğitim Gün & Saatleri:
Eğitim Süresi:
Kontenjan:
Eğitim İli:
Eğitim Yeri:

Detaylı Bilgi İçin:
0312 988 12 60
0530 788 33 79
bilgi@aktuerbilirkisi.net

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

 

 1. HAFTA

A)Sosyal Güvenlik Hukuku’na ilişkin davaların kamu düzenine ait oluşu ve resen araştırmanın önemi

 B) Hizmet Tesbit davaları (4/1-a SSK)

 1. Sigortalılığın zorunlu oluşu,
 2. İşverenin tesbiti,
 3. Hak düşürücü süre ve resen nazara alınması,
 4. Delillerin değerlendirilmesi, tanıkların sıfatları ve özellikleri,
 5. Kamu işverenlerine karşı davaların özellikleri,
 6. Hizmetin geçtiği işyeri
 7. Yurtdışında Türk işverene tabi geçici / sürekli çalışan Türk işçiler
 8. Tesbit edilen sürenin net ve açık olması,
 9. Sigorta primine esas kazanç tesbit istemleri
 10. İtibari hizmet tesbiti istemli davalar

C) Hizmet tesbit davaları (4/1-b Bağ-Kur Esnaf)

 1. Sigortalılık şartları (01.10.1972 den bu güne değişiklikler ile)
 2. Sigortalılığın başlangıç ve bitişi,
 3. Tescili engelleyen yasal düzenlemeler ve dönemleri

D) Hizmet tesbit davaları (4/1-b Bağ-Kur Tarım ve Ek madde 5/2925 Sayılı yasa)

 1. Sigortalılık şartları,
 2. Sigortalılığın başlangıç ve bitişi,
 3. Tevkifata dayalı tescil ve tesbit davaları

E) İsteğe bağlı sigortalılık (Bağ-Kur / SSK)

F) Çakışan sigortalılık halleri

G) Hizmet birleştirme ile ilgili uyuşmazlıklar. (2829 sayılı yasa)

H) Yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliği (3201 ve 2147 Sayılı yasa)

 1. Borçlanılabilecek süreler,
 2. Tam yaşlılık, malullük, ölüm aylığa hak kazanma şartları,
 3. Sözleşme kısmi aylık şartları,
 4. Borçlanılan sürelerin hangi dönemlere mal edileceği,
 5. Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması

I) Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar,

 • Yaşlılık aylığı şartları ve geçiş hükümleri,
 • Yaşlılık aylığı alanların çalışmaya devam etmeleri ve 5335 sayılı yasa,
 • Ölüm aylığı,
  1. Hak sahipleri,
  2. Başlangıcı ve kesilmesi
 • İki aylık alabilme imkanı
 • Malullük aylığı,
  1. Malul sayılma,
  2. Aylık başlangıcı, kesilmesi,
 • Maluliyete dayalı erken yaşlılık aylığı,
 1. 3713 sayılı yasa malulleri
 • Uzun vadeli sigorta kolları aylıklarının birleşmesi,
 • Belediye başkanlığının görev makam tazminatları

J) Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar

 K) Muvazaalı boşanmaya dayalı davalar (5510 sayılı yasa 56. madde) 

L) Sağlık Sigortası,

 1. Özel hastanelerde gerçekleşen tedaviler ile ilgili uyuşmazlıklar,
 2. Kurumun bedelini karşılamadığı malzeme ve ilaç ile ilgili uyuşmazlıklar,
 3. Yersiz sağlık giderlerinin iadesi,

M) Kurumun Yersiz Ödemeleri (5510 sayılı yasa 96. madde)

 • Zamanaşımı,
 • Talep edilebilecek dönem (zaman aralığı)

N) İşveren / kurum uyuşmazlıkları

 • Denetim tutanakları ve müfettiş raporlarına karşı itiraz,
 • Asgari işçilik uygulaması,
 • Prim borcuna itiraz,
 • 6183 sayılı yasa ile ilgili takiplere karşı itiraz davaları
 • Teşvik yasalarından yararlanma ile ilgili davalar,
 • Prim hesabına dahil olmaması gereken ödemeler ile ilgili davalar
 • Alt üst işveren prim borçları sorumluluğu

o) Aylık ve gelir hesapları

 1. HAFTA

4/a ve 4/b Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından İş Kazaları Mevzuatı

1-İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı

2-İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri

3-İş Kazasının Bildirilmemesi veya geç bildirilmesi

4- İş Kazasının Soruşturulması

5- İş Kazası Sonucu Sigortalılara Sağlanan Haklar

 • Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
 • Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
 • İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması
 • Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
 • İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi

6- Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilecek Süreler

7-İş Kazası Sonucu Sigortalı ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Ödeneklerin Hesaplanması

8-5510 Sayılı Kanunun 34’üncü Maddesine Göre Ölüm Aylığı ve Ölüm Gelirinin Hak Sahiplerine Paylaştırılması

9-Evlenme Ödeneğinin Hesaplanması

10- Sigortalının Kendinden Kaynaklanan Nedenlerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması

11-İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu

12-Peşin Sermaye Değerleri

13- Peşin Sermaye Değeri Tabloları

14- Peşin Sermaye Değerinde Yaş Hesabı

15- Rücu Davalarına Esas Tutarın Hesabı

16- Örnek Bilirkişi Raporunun İncelenmesi

17- Konularla İlgili Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

 • Avukatlar
 • Hakimler
 • İş Müfettişleri ve Uzmanları
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • İş güvenliği Uzmanları

Eğitim, Yargıtay onursal üyeleri ve sosyal güvenlik hukuku alanında uzman avukatlar tarafından verilecektir. Eğitmenler aynı zamanda mahkemelerde yeminli bilirkişi olarak görev yapmaktadırlar.