Sigorta Bilirkişilik

Eğitim Tarihi:
Eğitim Gün & Saatleri:
Eğitim Süresi:
Kontenjan:
Eğitim İli:
Eğitim Yeri:

Detaylı Bilgi İçin:
0312 988 12 60
0530 788 33 79
bilgi@aktuerbilirkisi.net

Destek

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

 

 

 1. SİGORTA HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM

 • SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
 • SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER
 • TEMEL KAVRAMLAR
 • SİGORTA SÖZLEŞMESİ
 • SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • KORUYUCU HÜKÜMLER

İKİNCİ BÖLÜM

 • GENEL OLARAK SİGORTA TÜRLERİ
 • MAL SİGORTALARI
 • SORUMLULUK SİGORTALARI
 • ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER
 • ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
 • CAN SİGORTALARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • SİGORTACININ HALEFİYETİ VE RÜCU HAKKI
 • ZAMANAŞIMI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • GÜVENCE HESABI
 • SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
 • DASK KURUMU

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

 • Avukatlar
 • Sigorta Sektörü Çalışanları
 • Sigorta Eksperleri
 • Sigorta Acentaları

Eğitim, sigorta sektöründe yöneticilik yapmış Sigorta Tahkim Komisyonu hakemleri, sigorta eksperleri ve sigorta alanında uzman avukatlar tarafından verilecektir. Eğitmenler aynı zamanda mahkemelerde yeminli bilirkişi olarak görev yapmaktadırlar.