Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Parrhesia Aktüeryal Danışmanlık Bilirkişilik ve Araştırma Limited Şirketi (“AktüerBilirkişi.Net”) ile Kullanıcı arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

 

Tanımlar

“AktüerBilirkişi.Net”  Parrhesia Aktüeryal Danışmanlık Bilirkişilik ve Araştırma Limited Şirketi’ni ifade eder;

“İçerik” Site dahilinde yer alan her türlü bilgi, belge, materyal, içerik, logo, grafik, ses, resim, video, liste, ilan, reklam, veri bankası, sunuş tarzı, tasarım ve benzer yazılı ve görsel içeriği ifade eder;

“Kullanıcı”  Site’ye girip talep formlarından herhangibirini doldurarak “AktüerBilirkişi.Net Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmelerini okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazısının veya benzer bir ibarenin yanındaki kutucuğu işaretleyerek talepte bulunan kişiyi ifade eder;

“Talep” Kullanıcıların Site’de yer alan ilgili formları doldurarak sunulan bilimsel mütalaa, özel bilirkişi raporu, uzman tanıklık veya danışmanlık hizmetlerinden herhangi birinden faydalanmak istediklerini beyan etmelerini ifade eder;

“Talep Formu”  Kullanıcıların Site’de, talep ettikleri hizmete ilişkin olarak, AktüerBilirkişi.Net’in ihtiyacı olan bilgileri  girdikleri alanları/tabloları ifade eder;

“Teklif” AktüerBilirkişi.Net yöneticilerinin talep edilen konuyu inceleyerek sunulabilecek hizmetin çerçevesini ve hizmet karşılığında alınacak ücreti Kullanıcı’ya elektronik posta yoluyla bildirmesini ifade eder;

“Kabul” AktüerBilirkişi.Net yöneticileri tarafından sunulan teklifin Kullanıcı tarafından gönderilecek bir elektronik postayla kabul edilmesi ve kararlaştırılan ücretin nakden ya da hesaben ödenmesini ifade eder;

“Ziyaretçi” Site’de gezinti yapan kişileri ifade eder;

“Kişisel Bilgi” Site’de sunulan hizmetleri talep etmek amacıyla Kullanıcı tarafından ilgili formlara girilmiş her türlü bilgiyi ifade eder;

“Kullanıcı Adı ve Şifre” Üye olunması aşamasında Site’nin kullanılabilmesi için mümkün olduğu ölçüde Üyeler tarafından belirlenecek kullanıcı adını ve bu kullanıcı adına atanacak en az  dört haneli şifreyi ifade eder;

“Site” AktüerBilirkişi.Net’e ait, www.aktuerbilirkisi.net internet adresi ve alt internet adreslerini de kapsayan ve AktüerBilirkişi.Net’in kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri de dahil olmak üzere, internet sitesi topluluğunu ifade eder;

“Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade eder.

 

Bilimsel Mütalaa, Özel Bilirkişi Raporu, Uzman Tanıklık veya Danışmanlık Hizmetlerinden Faydalanma

Site’de sunulan hizmetlerden faydalanabilmek için talep formlarının doldurulması, Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmelerini kabul edilmesi zorunludur.

Talepte bulunma esnasında, Kullanıcı’lardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecek ve Kullanıcıların kredi kartı bilgileri Site’de saklanmayacaktır. Site’de verilen tüm bilgilerin ne şekilde ve hangi kapsamda korunduğu, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Sözleşmesinde belirtilmektedir.

Kullanıcı’ların ilgili formları doldurarak talepte bulunmaları esnasında, “AktüerBilirkişi.Net Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmeleri’ni okudum, anladım ve kabul ediyorum.” yazısının ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutucuğu ve/veya kutucukları işaretleyip, bu Sözleşme’yi onaylaması zorunludur. Ancak sözleşme bu aşamada kurulmuş olmaz. Sözleşmelerin onaylanarak talepte bulunulması Türk Borçlar Hukuku Doktrinindeki anlamıyla “icaba davet” yerine geçer.  Sözleşme, AktüerBilirkişi.Net yöneticilerinin, talepte bulunulan konuyla ilgili, Kullanıcı’nın Talep Formunda belirttiği e-posta adresine gönderdikleri, hazırlanacak raporun hazırlanma süresini ve ücretini de içeren bir teklifte bulunması (icap) neticesinde Kullanıcı’nın teklifi kabul ettiğini beyan eden bir elektronik postayı göndermesiyle (kabul) kurulmuş olur.

AktüerBilirkişi.Net’in Kullanıcı’nın e-posta adresine gönderdiği teklifte yer alan, sunulacak hizmetin tamamlanma süresi, her halükarda kararlaştırılan ücretin AktüerBilikişi.Net hesaplarına geçişinden itibaren başlar.

Kullanıcılar, Talep’ten sonra AktüerBilirkişi.Net tarafından yapılacak teklif neticesinde sunulacak hizmetin karşılığını kredi kartıyla ödemek istedikleri takdirde kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri, teslimat adresi, telefon numarası vb. bilgileri AktüerBilirkişi.Net ile paylaşacaklardır.

 

Site’nin Kullanım Şart ve Koşulları

AktüerBilirkişi.Net, işbu Sözleşme şart ve koşulları çerçevesinde Kullanıcılara ve Ziyaretçilere Site’yi bir internet tarayıcısı vasıtasıyla görüntüleyerek Site’de sunulan hizmetlerden yararlanma hakkını tanır.

İçerik’in tamamı veya bir kısmı AktüerBilirkişi.Net’in açıkça önceden yazılı izni alınmaksızın kopyalanamaz, değiştirilemez veya herhangi bir ticari ve/veya kişisel amaç için kullanılamaz.

Sanal ortamda, AktüerBilirkişi.Net’in kontrolü dışında internet servis sağlayıcısından kaynaklanan nedenler sebebiyle servis kesintileri veya aksaklıklar söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, Kullanıcılar, bu durumun AktüerBilirkişi.Net’in sorumluluğunda olmadığını ve AktüerBilirkişi.Net’i oluşabilecek herhangi bir bilgi kaybından dolayı sorumlu tutmayacaklarını kabul ederler.

AktüerBilirkişi.Net uzmanlarının hazırladıkları raporlarda ve yaptıkları hesaplamalarda Kullanıcı’ların Talep Formu’nu doldurarak beyan ettikleri bilgiler ve sisteme yükledikleri belgeler esas alınır. Bu bilgi ve belgelerin hatalı, eksik ve yanlış olmasından kaynaklanan hesap hatalarından, dolayısıyla gerçek durumu yansıtmayacak raporlardan, Kullanıcılar AktüerBilirkişi.Net’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını kabul ederler.

AktüerBilirkişi.Net, Kullanıcı tarafından Talep Formu kullanılarak doldurulan bilgilerin ya da sisteme yüklenen belgelerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve belgelerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve belgelerin yanlış ve hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Beyan edilen bilgilerin ve sisteme yüklenen belgelerin hatalı olduğunu sonradan fark eden Kullanıcı, durumu fark eder etmez AktüerBilirkişi.Net yöneticilerine bildirmek ve sistem üzerinden kendilerine tanınan imkânla taleplerini düzeltmekle mükelleftirler.

Kullanıcılar, AktüerBilirkişi.Net’e talep esnasında vermiş olduğu Kişisel Bilgiler ’in işbu Sözleşme ve Gizlilik Sözleşmesi kapsamında AktüerBilirkişi.Net tarafından kullanılacağını bildiğini ve buna muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

Rekabet Yasağı

Kullanıcılar kendilerine herhangi bir zamanda hizmet vermiş ve rapor hazırlamış AktüerBilirkişi.Net uzmanlarından, AktüerBilirkişi.Net yöneticilerinden habersiz, herhangi bir talepte bulunamaz ve kendilerinden herhangi bir hizmet alamazlar. Kullanıcıların bu yasağa aykırı davranarak adı geçen uzmanlardan herhangi bir hizmet alması durumunda, AktüerBilirkişi.Net’in Kullanıcı ile arasındaki hukuki ilişkilerinden doğan hakları saklı kalmak kaydıyla, uğradığı zararın giderilmesini isteme, bunun yerine verilen hizmetin kendi hesabına yapılmış sayılmasını ve bu işler dolayısıyla ödenecek ücretin kendisine verilmesini isteme hakkı bulunmaktadır.

 

Fikri Mülkiyet

“AktüerBilirkişi.Net” markasının ve Site’nin mülkiyeti Parrhesia Aktüeryal Danışmanlık Bilirkişilik ve İstatistiksel Araştırmalar Limited Şirketi’ne ait olup, Site Parrhesia Aktüeryal Danışmanlık Bilirkişilik ve İstatistiksel Araştırmalar Limited Şirketi tarafından işletilmektedir. Bu bağlamda, “AktüerBilirkişi.Net” markasının tüm kullanım ve mülkiyet hakkı Parrhesia Aktüeryal Danışmanlık Bilirkişilik ve İstatistiksel Araştırmalar Limited Şirketi’ne aittir.

Parrhesia Aktüeryal Danışmanlık Bilirkişilik ve İstatistiksel Araştırmalar Limited Şirketi tarafından açıkça izin verilmediği sürece Site’nin İçerik’i hiç bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrardan üretilemez, tekrardan yayınlanamaz, değiştirilemez, indirilemez, yüklenemez veya dağıtılamaz. Site’de yer alan herhangi bir içerik Parrhesia Aktüeryal Danışmanlık Bilirkişilik ve İstatistiksel Araştırmalar Limited Şirketi’nin fikri mülkiyet hakkını kullanma hakkını verdiği şekilde yorumlanamaz.

Parrhesia Aktüeryal Danışmanlık Bilirkişilik ve İstatistiksel Araştırmalar Limited Şirketi’nin önceden yazılı izni alınmaksızın Site’den alınan belge, bilgi ve görseller üzerinde herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, bunları kullananlar hakkında her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklıdır.

Ödeme ve Faturalandırma

AktüerBilirkişi.Net, Visa/Mastercard, EFT, Banka Havalesi ve nakden yapılan ödemeleri kabul etmektedir.

Üyeler’in kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde saklanmayacak olup, Üyeler’in her işlemde kredi kartı numaralarını tekrardan girmeleri gerekmektedir.

 

Talebin İptal Edilmesi veya Talebin Düzeltilmesi

Kullanıcılar, AktüerBilirkişi.Net tarafından henüz Teklif sunulmamış ve sunulan teklifi henüz Kabul etmedikleri Taleplerini bilgi@aktuerbilirkisi.net adresine e-posta göndererek, telefonla ya da yazılı şekilde, herhangi bir zamana ve şekle bağlı olmaksızın iptal edebilirler. Aktüerbilirkişi.Net tarafından yapılan Teklif’in Kullanıcı tarafından Kabul edilmesinin ardından Talebin iptal edilmesi ancak AktüerBilirkişi.Net yöneticilerinin iptale mutabakatı sayesinde mümkündür.

Kullanıcılar, Taleplerinin tamamlanması esnasında e-posta adreslerine gönderilen linki kullanarak, taleplerinde sonradan değişiklik ya da düzeltme yapabilir, belge ekleyebilirler.

 

Diğer Hükümler

AktüerBilirkişi.Net, mekanik, elektronik, iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden bu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edebilir.

AktüerBilirkişi.Net, kullanıcılara ve ziyaretçilere ilişkin Site kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya bu dosya gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü uygulanmaz ya da geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve Sözleşme’nin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

Her iki Taraf da Sözleşme’nin, Taraflar’ın iradelerinin tam karşılığı olduğunu kabul ederler.

İşbu Sözleşme’nin sonucu olarak hiçbir acentelik, ortaklık ya da ortak girişim kurulamaz veya istihdam oluşturulamaz. Kullanıcılar, bunlarla ilgili herhangi bir konuda AktüerBilirkiş.Net’i bağlayıcı bir yetkiye sahip olamazlar.

Kullanıcılar,  AktüerBilirkişi.Net kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiklerini, HMK ile aralarında çıkacak her türlü ihtilafta sadece ve öncelikli olarak AktüerBilirkişi.Net’in her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikro fişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını ve bu sözleşme maddesinin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ederler.

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve Site’den verilecek hizmetlerden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkili olacaktır.

 

Tebligat Adresleri

Kullanıcıların AktüerBilirkişi.Net’e bildirdikleri adres, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri 7 (yedi) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

AktüerBilirkişi.Net kullanıcılarının beyan ettikleri e-posta adresleri kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın AktüerBilirkişi.Net tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcılara ulaştığı kabul edilecektir.

Kullanıcılar, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduklarını, anladıklarını, kabul ettiklerini ve verdikleri bilgilerin doğruluğunu onayladıklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.