İş Davaları Bilirkişilik

Eğitim Tarihi:
Eğitim Gün & Saatleri:
Eğitim Süresi:
Kontenjan:
Eğitim İli:
Eğitim Yeri:

Detaylı Bilgi İçin:
0312 988 12 60
0530 788 33 79
bilgi@aktuerbilirkisi.net

Destek

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

 

 • İş Mahkemelerinde Bilirkişilik
 • İş Yargısı ve Bilirkişilik
 • İş Yargısında Hesap Bilirkişiliği
 • Hesap Bilirkişilerine İlişkin Usul Hükümleri
 • İş Hukukunun Temel İlkeleri
 • Yargıtay Kararları Doğrultusunda İhtilafların Hukuki Değerlendirmesi
 • Bilirkişi Raporu Hazırlanırken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
 • İş Kanunundan Doğan Tazminat Hakları ve Hesaplamaları
 • Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması
 • İhbar Tazminatı ve Hesaplanması
 • Kötü Niyet Tazminatı ve Hesaplanması
 • Askerlikten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
 • Özürlülükten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
 • Eşit Davranmama Tazminatı ve Hesaplanması
 • İşe İade Davalarından Doğan Tazminatlar ve Hesaplanması
 • İş Kanununda Ücret
 • Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücreti
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Ücreti
 • Yıllık İzin Ücreti
 • İş Kanunda Çalışma Süreleri
 • İşçinin Dinlenme Hakkı
 • Örnek Raporların Değerlendirilmesi
 • Bilirkişilik Kanunu

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

 • Avukatlar
 • Hakimler
 • İş Müfettişleri ve Uzmanları
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • İş güvenliği Uzmanları

Eğitim, Yargıtay onursal üyeleri ve iş hukuku alanında uzman avukatlar tarafından verilecektir. Eğitmenler aynı zamanda mahkemelerde yeminli bilirkişi olarak görev yapmaktadırlar.