İnşaat Bilirkişilik

Eğitim Tarihi:
Eğitim Gün & Saatleri:
Eğitim Süresi:
Kontenjan:
Eğitim İli:
Eğitim Yeri:

Detaylı Bilgi İçin:
0312 988 12 60
0530 788 33 79
bilgi@aktuerbilirkisi.net

Destek

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

 • Avukatlar
 • Gayrimenkul Danışmanları
 • Gayrimenkul Brokerları
 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

Eğitim, alanında uzman avukatlar tarafından verilecektir. Eğitmenler aynı zamanda mahkemelerde yeminli bilirkişi olarak görev yapmaktadırlar.

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

 

 • İnşaat Sözleşmesi ve Sözleşme Geçerlilik Şartları
 • Yer teslimi
 • Birim Fiyatlı Sözleşmeler – Götürü Bedelli Sözleşmeler
 • Sözleşmenin Tarafları ve Tarafların Yükümlülükleri
 • Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Taşerona Devredilmesinin Şartları
 • İş Süreleri, Süre Uzatım, Cezalı Süreler
 • Fiyat farkı
 • Hakediş Tanzimi, Hakedişlerin  Kesinleşmesi, Ara Hakediş,  Kesin Hakediş
 • Eksik Ayıp İş, Açık Ayıp, Gizli Ayıp ve  İhbar Süreleri
 • Sözleşmenin Feshi
 • Sözleşmenin İş Sahibi Tarafından Fesih Koşulları ve Neticeleri
 • Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Feshi ve Sonuçları
 • Haklı- Haksız Fesih
 • Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi – İleri Etkili Feshi
 • Müspet – Menfi Zarar
 • Geçici  Kabul – Kesin Kabul
 • Teminatın İade Şartları
 • Sözleşmenin Tasfiyesi
 • Nama İfaya İzin
 • Gecikme halinde iş sahibinin hakları
 • Cezai Şart
 • Kira Alacağı
 • Sözleşmenin Feshi
 • Ecrimisil
 • Muvazaalı satışlar
 • İptal davaları

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.