Hasar Tespiti Bilirkişilik

Eğitim Tarihi:
Eğitim Gün & Saatleri:
Eğitim Süresi:
Kontenjan:
Eğitim İli:
Eğitim Yeri:

Detaylı Bilgi İçin:
0312 988 12 60
0530 788 33 79
bilgi@aktuerbilirkisi.net

Destek

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

 • Avukatlar
 • Sigorta Sektörü Çalışanları
 • Sigorta Eksperleri
 • Sigorta Acentaları

Eğitim, sigorta sektöründe yöneticilik yapmış Sigorta Tahkim Komisyonu hakemleri, sigorta eksperleri ve sigorta alanında uzman avukatlar tarafından verilecektir. Eğitmenler aynı zamanda mahkemelerde yeminli bilirkişi olarak görev yapmaktadırlar.

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

 

 • Türk Ticaret Kanununun Hasar Hakkında Düzenlemeleri
 • Sigorta Mevzuatında Hasarda Sigortacının Sorumlulukları
 • Sigorta Mevzuatında Hasarda Sigorta Ettirenin Sorumlulukları
 • Karayolları Trafik Kanununda Zorunlu Trafik Sigortası Düzenlemeleri
 • Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartlarında Sigortanın Kapsamı
 • Zorunlu Trafik Sigortasında Maddi Hasar ve Giderlerin Ödenmesi
 • Zorunlu Trafik Sigortasında Sigortacının Halefiyeti
 • Zorunlu Trafik Sigortası Maddi Hasarlarında Zamanaşımı
 • Sigorta Tahkim Kurumu ve Mahkemelere Başvuru Süreci
 • Oto Branşı Sigorta Poliçelerinde Hasar Kapsamı
 • Oto Dışı Branşlarda Sigorta Poliçelerinde Hasar Kapsamı
 • Oto Branşı Sigortalarda Hasar Tespiti ve Ekspertiz
 • İsteğe Bağlı Sigortalarda (Kasko, İMM) Hasar Tespiti
 • Zorunlu Sigortalarda (Trafik Sigortası) Hasar Tespiti
 • Zorunlu Trafik Sigortasında Maddi Hasar ve Değer Kaybı Uygulaması
 • Değer Kaybı Nedir ve Mevzuat Uygulaması
 • Değer Kaybı Hesaplama Yöntemleri
 • Piyasa şartlarına göre Değer Kaybı Hesaplama
 • Formül kullanılarak Değer Kaybı Hesaplama
 • Değer Kaybı Hesaplamada Diğer uygulamalar
 • Zorunlu Trafik Sigortasına göre Değer Kaybı Hesaplama Uygulaması
 • Değer Kaybının Formülle Hesaplanmasında Teminat Kapsamı
 • Değer Kaybının Hesaplanmasında Teminat Kapsamı dışında kalan haller
 • Kaynaklı Ana Parçalarda Değer Kaybı Hesaplama
 • Vidalı Parçalarda Değer Kaybı Hesaplama
 • Boyanan Parçalarda Değer Kaybı Hesaplama
 • Sigorta Bilgi Merkezi Hasar Bilgileri Sorgulama Uygulaması
 • Değer Kaybının Hesaplanmasına İlişkin Kaza Örnekleri
 • Formülle Değer Kaybı Hesaplama Örnekleri
 • Piyasa Şartlarına Göre Değer Kaybı Belirleme Örnekleri
 • Değer Kaybı Ekspertiz veya Bilir Kişi Rapor Uygulamaları
 • Değer Kaybı Ekspertiz Raporlarına itiraz ve Yargı Süreci

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.