Aktüeryal Bilirkişilik

Eğitim Tarihi:
Eğitim Gün & Saatleri:
Eğitim Süresi:
Kontenjan:
Eğitim İli:
Eğitim Yeri:

Detaylı Bilgi İçin: 
0312 988 12 60
0530 788 33 79
bilgi@aktuerbilirkisi.net

Destek

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

 

 1. Hafta Sonu – Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar

Cumartesi 08.30-17.30

 • Beden Tamlığının İhlali Kavramı
 • Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
 • Masraf Kalemleri
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Nedenleri
 • Finans Matematiği
  • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
 • Hayat Sigortaları Matematiği
 • Beklenen Yaşam Süresi(Bakiye Ömür Kavramı)
 • Türkiye Hayat Tabloları(TRH2010)
 • Diğer Hayat Tabloları(PMF1931, CSO1980 vb.)
 • Hayat Annüiteleri
 • Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması
  • Aktüeryal Yöntem
  • Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

Pazar 08.30-17.30 (Uygulama Eğitimi )

 • Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
  • Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve TRH2010 Tablosu)
  • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)
 1. Hafta Sonu – Destekten Yoksun Kalma Zararları

Cumartesi 08.30-17.30

 • Destekten Yoksun Kalma Kavramı
 • Destekten Yoksun Kalanlar
  • Fiili ve Farazi Destek
 • Gelir Paylaşım Oranları
 • Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Nedenleri
 • Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği
  • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
  • Hayat Tabloları
  • Hayat Annüiteleri
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
  • Aktüeryal Yöntem ile Tazminat Hesabı
  • Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

 

Pazar 08.30-17.30 (Uygulama Eğitimi )

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
  • Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve TRH2010 Tablosu)
  • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program seminere katılanların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde, bilirkişilik faaliyetlerini genel geçer kurallara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir

Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı’nın toplam süresinin 32 saattir ve iki hafta sonu süreyle yapılması planlanmıştır

 • Avukatlar
 • Hakimler
 • İş Müfettişleri ve Uzmanları
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • İş güvenliği Uzmanları
 • Sigorta Sektöründe Çalışanlar

Eğitim, TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Aktüerler Siciline Kayıtlı Aktüerler ve üniversitelerin Aktüerya Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Eğitmenler aynı zamanda mahkemelerde yeminli bilirkişi olarak görev yapmaktadırlar.