KAMULAŞTIRMA HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379

 

Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

 

İÇERİK:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

 

 

            Kamulaştırma Konusu Taşınmazlar

 

 • Özel Hukuk Konusu Taşınmazların Kamulaştırmaya Konu Olması
 • Tapuya Kayıtlı Taşınmazlar
 • Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar
 • MK mad.713 hükmünce özel mülkiyete konu olmuş taşınmazlar
 • Kamu Hukuku Konusu Taşınmazların Kamulaştırmaya Konu Olması
 • Sahipsiz ve Yararı Kamuya Ait Taşınmazlar

 

 

Kamulaştırma, Acele Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma

 

 

 • Kamulaştırma

 

 • İradi Yolla Devir Teşebbüsü Sonucu Kamulaştırma
 • Kıymet Takdir Komisyonu Aracılığıyla Bedel Takdiri
 • Uzlaşma Komisyonu Oluşturulması
 • Resmi Yazı Tebliği
 • Resmi Yazıya Cevap
 • Olumlu Cevap
 • Olumsuz Cevap
 • Olumlu Cevap Sonrası Süreç
 • Toplantıya Katılmama sonucu olumsuz süreç
 • Toplantıya Katılma Süreci
 • Toplantı Süreci
 • İdare Teklifi Ret
 • İdare Teklifi Kabul
 • Tapu Süreci
 • Tapuda tescile muvafakat
 • Tapuya gelmeme
 • Tescil Mülkiyet
 • Mahkeme İlamı ile Kamulaştırma

 

 

 • Acele Kamulaştırma

 

 • Acele Kamulaştırmaya Konu Olabilecek Taşınmazlar
 • Acele Kamulaştırmada Uygulanan Usul ve Esaslar

 

 

 

 

 

 

 • Kamulaştırmasız El Atma

 

 • Bedelle Dönüştürme
 • Fiili El Atma
 • Hukuki El Atma
 • Uzlaşma
 • Uzlaşmama Sonucunda Dava Yolu
 • Fiili Savunma
 • Haksız Saldırı ve Haksız El Atmanın Önlenmesi
 • Haksız Fiil Tazminatı
 • İmar Planları Uyarınca Malikin Tasarruf Yetkisinin Kaldırılması

 

 

6487 Sayılı Yasa İle Değiştirilen 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Geçici 6. Madde Kamulaştırma Olasılıkları

 

 

 • Mülkiyet Kamulaştırması
 • Sınırlı aynı hak kamulaştırması
 • Taşınmaz Yükü Kamulaştırması
 • Taşınmaz Rehni Kamulaştırması
 • İrtifak Kamulaştırması
 • Tahsis Amaçlı Kamulaştırma
 • İrtifak Hakkını Sona Erdirme Amacıyla Kamulaştırma
 • Tam Kamulaştırma
 • Kısmen Kamulaştırma

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir