İNŞAAT DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 

 

İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60 

 

 

Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

 

 

İÇERİK:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

 

 • İnşaat Sözleşmesi ve Sözleşme Geçerlilik Şartları
 • Yer teslimi
 • Birim Fiyatlı Sözleşmeler – Götürü Bedelli Sözleşmeler
 • Sözleşmenin Tarafları ve Tarafların Yükümlülükleri
 • Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Taşerona Devredilmesinin Şartları
 • İş Süreleri, Süre Uzatım, Cezalı Süreler
 • Fiyat farkı
 • Hakediş Tanzimi, Hakedişlerin Kesinleşmesi, Ara Hakediş,  Kesin Hakediş
 • Eksik Ayıp İş, Açık Ayıp, Gizli Ayıp ve İhbar Süreleri
 • Sözleşmenin Feshi
 • Sözleşmenin İş Sahibi Tarafından Fesih Koşulları ve Neticeleri
 • Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Feshi ve Sonuçları
 • Haklı- Haksız Fesih
 • Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi – İleri Etkili Feshi
 • Müspet – Menfi Zarar
 • Geçici Kabul – Kesin Kabul
 • Teminatın İade Şartları
 • Sözleşmenin Tasfiyesi
 • Nama İfaya İzin
 • Gecikme halinde iş sahibinin hakları
 • Cezai Şart
 • Kira Alacağı
 • Sözleşmenin Feshi
 • Ecrimisil
 • Muvazaalı satışlar
 • İptal davaları

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir