ADLİ BELGE İNCELEMELERİ VE SAHTECİLİK

(GRAFOLOJİ)

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

           

İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60 

 

Programın Amacı:

Program ceza ve hukuk davalarında bilirkişilik yapmak isteyen kişilere el yazısı ve imza karşılaştırmaları, sahte nüfus cüzdanları, sürücü belgeleri, pasaportlar ve çeşitli sahte belgelerin tespiti konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

            Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

 

 

            İÇERİK:

 

 • BELGENİN TANIMI, ANLAMI VE GEÇERLİLİĞİ
 • RESMİ VE ÖZEL BELGELER
 • BELGEDE SAHTEKÂRLIK
  – Resmi Belgede Maddi Sahtekârlık
  – Özel Belgede Sahtekârlık
 • İNCELEME KONUSU BELGELERİN SAKLANMASI NAKLİ
 • BELGELERDE SAHTECİLİK BULGULARI / İNCELEMELERİ
 • ADLİ BELGE/GAFOLOJİ/SAHTECİLİK GENEL OLARAK ALANLARI
 • KÂĞIT
 • GENEL BİLGİLER
 • KÂĞIDIN ÖZELLİKLERİ
 • KÂĞIT ÖLÇÜLERİ
 • KÂĞIT İNCELENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • MÜREKKEP VE KALEMLER
 • YAZILAR
 • EL YAZILARIN İNCELENMESİ
 • FULAJ İZİ İNCELEMELERİ
 • MAKİNE YAZILARIN İNCELENMESİ
  – Daktilo Yazıları
  – Fotokopi ile Çoğaltılan Yazılar
  – Yazıcıdan Alınan/Çoğaltılan Yazılar
 • İMZA İNCELENMESİ
 • İMZA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
 • İMZA SAHTECİLİĞİ ÇEŞİTLERİ VE İNCELENMESİ
 • İMZA SAHTECİLİĞİNİN TESPİTİNİN HUSUSLARI
 • MÜHÜR, DAMGA VE KAŞE İNCELEMELERİ
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ MÜHÜRLERİNİN SAHTECİLİK FAALİYETLERİ AÇISINDAN ÖZELLİKLERİ
 • HASARLANMIŞ (TAHRİFATA UĞRAMIŞ) BELGELERİN İNCELENMESİ
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜFUS CÜZDANLARININ SAHTECİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • GÖÇ VE PASAPORT SAHTECİLİĞİ
 • ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE BİLİRKİŞİLİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLAMA

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir