SOSYAL GÜVENLİK DAVALARINDA HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60 

 

Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

 

İÇERİK:

 

 Hizmet Tesbit davaları (4/1-a SSK)

 • Sigortalılığın zorunlu oluşu,
 • İşverenin tesbiti,
 • Hak düşürücü süre ve resen nazara alınması,
 • Delillerin değerlendirilmesi, tanıkların sıfatları ve özellikleri,
 • Kamu işverenlerine karşı davaların özellikleri,
 • Hizmetin geçtiği işyeri
 • Yurtdışında Türk işverene tabi geçici / sürekli çalışan Türk işçiler
 • Tesbit edilen sürenin net ve açık olması,
 • Sigorta primine esas kazanç tesbit istemleri
 • İtibari hizmet tesbiti istemli davalar

Hizmet tesbit davaları (4/1-b Bağ-Kur Esnaf)

 • Sigortalılık şartları (01.10.1972 den bu güne değişiklikler ile)
 • Sigortalılığın başlangıç ve bitişi,
 • Tescili engelleyen yasal düzenlemeler ve dönemleri

Hizmet tesbit davaları (4/1-b Bağ-Kur Tarım ve Ek madde 5/2925 Sayılı yasa)

 • Sigortalılık şartları,
 • Sigortalılığın başlangıç ve bitişi,
 • Tevkifata dayalı tescil ve tesbit davaları

İsteğe bağlı sigortalılık (Bağ-Kur / SSK)

Çakışan sigortalılık halleri

Hizmet birleştirme ile ilgili uyuşmazlıklar. (2829 sayılı yasa)

Yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliği (3201 ve 2147 Sayılı yasa)

 • Borçlanılabilecek süreler,
 • Tam yaşlılık, malullük, ölüm aylığa hak kazanma şartları,
 • Sözleşme kısmi aylık şartları,
 • Borçlanılan sürelerin hangi dönemlere mal edileceği,
 • Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması

 

Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar,

 • Yaşlılık aylığı şartları ve geçiş hükümleri,
 • Yaşlılık aylığı alanların çalışmaya devam etmeleri ve 5335 sayılı yasa,
 • Ölüm aylığı,
  1. Hak sahipleri,
  2. Başlangıcı ve kesilmesi
 • İki aylık alabilme imkanı
 • Malullük aylığı,
  1. Malul sayılma,
  2. Aylık başlangıcı, kesilmesi,
 • Maluliyete dayalı erken yaşlılık aylığı,
 1. 3713 sayılı yasa malulleri
 • Uzun vadeli sigorta kolları aylıklarının birleşmesi,
 • Belediye başkanlığının görev makam tazminatları

Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar

 Muvazaalı boşanmaya dayalı davalar (5510 sayılı yasa 56. madde)

 Sağlık Sigortası,

 • Özel hastanelerde gerçekleşen tedaviler ile ilgili uyuşmazlıklar,
 • Kurumun bedelini karşılamadığı malzeme ve ilaç ile ilgili uyuşmazlıklar,
 • Yersiz sağlık giderlerinin iadesi,

Kurumun Yersiz Ödemeleri (5510 sayılı yasa 96. madde)

 • Zamanaşımı,
 • Talep edilebilecek dönem (zaman aralığı)

İşveren / kurum uyuşmazlıkları

 • Denetim tutanakları ve müfettiş raporlarına karşı itiraz,
 • Asgari işçilik uygulaması,
 • Prim borcuna itiraz,
 • 6183 sayılı yasa ile ilgili takiplere karşı itiraz davaları
 • Teşvik yasalarından yararlanma ile ilgili davalar,
 • Prim hesabına dahil olmaması gereken ödemeler ile ilgili davalar
 • Alt üst işveren prim borçları sorumluluğu

Aylık ve gelir hesapları

 

4/a ve 4/b Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından İş Kazaları Mevzuatı

 

1-İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı

 

2-İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri

 

3-İş Kazasının Bildirilmemesi veya geç bildirilmesi

 

4- İş Kazasının Soruşturulması

 

5- İş Kazası Sonucu Sigortalılara Sağlanan Haklar

 • Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
 • Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
 • İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması
 • Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
 • İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi

 

6- Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilecek Süreler

 

7-İş Kazası Sonucu Sigortalı ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Ödeneklerin Hesaplanması

 

8-5510 Sayılı Kanunun 34’üncü Maddesine Göre Ölüm Aylığı ve Ölüm Gelirinin Hak Sahiplerine Paylaştırılması

 

9-Evlenme Ödeneğinin Hesaplanması

 

10- Sigortalının Kendinden Kaynaklanan Nedenlerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması

 

11-İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu

 

12-Peşin Sermaye Değerleri

 

13- Peşin Sermaye Değeri Tabloları

 

14- Peşin Sermaye Değerinde Yaş Hesabı

 

15- Rücu Davalarına Esas Tutarın Hesabı

 

16- Örnek Bilirkişi Raporunun İncelenmesi

 

17- Konularla İlgili Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir