SİGORTA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60

 

Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

 

             Programın Amacı:

            Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini sigorta hukuku mevzuatındaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

İÇERİK:

 

 1. SİGORTA HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM

 • SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
 • SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER
 • TEMEL KAVRAMLAR
 • SİGORTA SÖZLEŞMESİ
 • SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • KORUYUCU HÜKÜMLER

İKİNCİ BÖLÜM

 • GENEL OLARAK SİGORTA TÜRLERİ
 • MAL SİGORTALARI
 • SORUMLULUK SİGORTALARI
 • ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER
 • ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
 • CAN SİGORTALARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • SİGORTACININ HALEFİYETİ VE RÜCU HAKKI
 • ZAMANAŞIMI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • GÜVENCE HESABI
 • SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
 • DASK KURUMU

 

 

 1. SİGORTA DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM

 • KASKO SİGORTASINDAN DOĞAN DAVALAR
 • SİGORTACIYA KARŞI AÇILAN DAVALAR
 • SİGORTACI TARAFINDAN AÇILAN RÜCU DAVALARI
 • DAVALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İKİNCİ BÖLÜM

 • SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN DAVALAR
 • TRAFİK(ZMSS) SİGORTASINDAN SİGORTACIYA KARŞI AÇILAN DAVALAR
 • TRAFİK(ZMSS) SİGORTASINDAN SİGORTACININ AÇTIĞI RÜCU DAVALARI
 • DİĞER SORUMLULUK SİGORTASI DAVALARI
 • DİĞER ZARAR(MAL) SİGORTASI DAVALARI
 • DAVALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 1. SİGORTA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK VE RAPOR DÜZENLEME
 • DOSYANIN İNCELENMESİ
 • RAPOR YAZALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • RAPORDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
 • RAPORDA YER ALMAMASI GEREKEN HUSUSLAR
 • RAPOR YAZMA DÜZENİ
 • HEYET RAPORLARI
 • BİLİRKİŞİ RAPORU ÖRNEKLERİ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir